Plastslang

Allroundslang

Media: livsmedel, diesel, olja, tryckluft, lättare kemikalier
Material: Polyuretan
Temperaturområde: -15°C - +60°C
Tryck: 20 bar

PVC-slang med stålspiral

Media: Vatten, slam, pulver, granulat
Material: Transparent slät PVC med stålspiral Temperaturområde: -5°C - +65°C
Tryck: 2-7 bar

PVC-slang med PVC-spiral

Media: Vatten, gas, luft, damm mm.
Material: PVC med PVC-spiral
Temperaturområde: -10°C - +60°C
Tryck: Inget

Livsmedelsgodkänd PVC

Media: Tryckluft, vatten, livsmedel, kemikalier
Material: Transparent PVC med vävcord
Temperaturområde: -5°C - +60°C
Tryck: 20 bar

Smidig PVC-slang med stålspiral

Media: Avfall, luft, damm, svetsrök m.m.
Material: PVC med stål-spiral
Temperaturområde: -20°C - +60°C
Tryck: 0,8-1,7 bar