Kompensatorer

Gummikompenstorer

Kompensatorer används när man har problem med stomljud i samband med pumpar och ventiler, för att ta upp rörelser och underlätta montage.

Stålkompensatorer/
Metallkompensatorer

Slangkompaniets stålkompensatorer används till applikationer med temperatur -250 – +700 °C. En stålkompensator tar upp termisk expansion, andra rörelser och vibrationer.

Vävkompensatorer

Vi erbjuder vävkompensatorer i det flesta förekommande utföranden. Vi tar efter er ritning och specifika krav fram en passande kompensator.

Kompensatorer till alla ändamål

Slangkompaniet har flera typer av kompensatorer.

Främst gummikompensatorer som används bland annat för avvibrering av pumpar och för att minska eller ta bort stomljud.
Gummikompensatorer används också för att få en flexibel anslutning och ta upp montagefel.

Slangkompaniet har också stålkompensatorer. Stålkompensatorer, allmänt kallade metallkompensatorer används främst för att ta upp termisk expansion i rörens längdriktning och kallas då axialkompensatorer. En kompensator kan även användas för att ta upp helt andra rörelser som tex för att kompensera sjunkande markpartier. Sådana kompensatorer

Brukar då bli av typen lateralkompensatorer, men kan även vara axialkompensatorer. En metallkompensator kan användas i temperaturområde -265 grader C upp 700 grader C i standard material och ännu varmare om man använder värmebeständiga stålsorter.
En Stålkompensator är helt diffusionstät.

 

Vävkompensatorer som också kallas mjukbälgar används vid lägre tryck och ofta vid riktigt höga temperaturer. En vävbälg sitter ofta vid rökgaser, framför allt i eller vid skorstenar eller avgasrör. En vävkompensator består av flera skikt som avpassas efter respektive applikation.

Ofta så har vävkompensatorer ett PTFE-, (allmänt kallat teflon), skikt, ett lager stålnät, silikon-skikt och isolering av glasfibermatta. Vi levererar vävkompensatorer i alla möjlig storlekar och formar, med eller utan eventuellt tillhörande stålkonstruktioner. 

Till kompensatorerna finns även alla tänkvärda tillbehör.