Gummikompensatorer

Gummikompensator med flänsar

Kompensatorer används när man har problem med stomljud i samband med pumpar och ventiler, för att ta upp rörelser och underlätta montage.

gummikomp Koppl

Gummikompensator med kopplingar

Kompensatorerna används när man har problem med stom-ljud i samband med pumpar och ventiler, för att ta upp rörelser och underlätta montage.

Gummikompensator med dubbelbälg

Kompensatorerna används när man har stora problem med stomljud i samband med pumpar och ventiler, för att ta upp stora rörelser och underlätta montage. Mycket bra vibrations-Upptagning.

Gummikompensator med klammer

Används för applicering på rör

Gummikompensator med fasta längdbegränsare

Längdbegränsare används när man inte har möjlighet att fixera rören efter kompensatorn eller pump etc inte är tillräckligt bra förankrad. De kan även tillverkas i utförande så att kompensatorns rörelse i sidled begränsas.

Tillbehör till gummikompensatorer

Vacuumringar

Slangkompaniet tillhandahåller vacuumringar, används vid undertryck.
Ringen ser till att kompensatorn inte blir förstörd.

Lösa längdbegränsare

Slangkompaniet tillhandahåller lösa längdbegränsare som kan monteras i efterhand om man inte kan fixera rören tillräckligt.

PTFE-Lining

Används till starka syror och alkalier, applikationer där kompensatorn inte får avge smak eller lukt. Samt när inget får fastna i gummikompensatorn

Stäng meny