Gummikompensatorer

En gummikompensator används bland annat för avvibrering av pumpar och för att minska eller ta bort stomljud.

Gummikompensatorer används också för att få en flexibel anslutning och ta upp montagefel.

Slangkompaniet lagerlägger från DN15 upp till DN600.

Typer av gummikompensatorer

Gummikompensator med flänsar

Kompensatorer används när man har problem med stomljud i samband med pumpar och ventiler, för att ta upp rörelser och underlätta montage.

gummikomp Koppl

Gummikompensator med kopplingar

Kompensatorerna används när man har problem med stom-ljud i samband med pumpar och ventiler, för att ta upp rörelser och underlätta montage.

Gummikompensator med dubbelbälg

Kompensatorerna används när man har stora problem med stomljud i samband med pumpar och ventiler, för att ta upp stora rörelser och underlätta montage. Mycket bra vibrations-Upptagning.

Gummikompensator med klammer

Används för applicering på rör

Gummikompensator med fasta längdbegränsare

Används när man inte har möjlighet att fixera rören efter kompensatorn eller pump etc inte är tillräckligt bra förankrad. De kan även tillverkas i utförande så att kompensatorns rörelse i sidled begränsas.

Gummikompensatorer dricksvattencertifikat

Kompensator avsedd för dricksvatten och livsmedel.
Kompensator levereras med certifikat.

Tillbehör till gummikompensatorer

Vacuumringar

Slangkompaniet tillhandahåller vacuumringar, används vid undertryck.
Ringen ser till att kompensatorn inte blir förstörd.

Lösa längdbegränsare

Slangkompaniet tillhandahåller lösa längdbegränsare som kan monteras i efterhand om man inte kan fixera rören tillräckligt.

PTFE-Lining

Används till starka syror och alkalier, applikationer där kompensatorn inte får avge smak eller lukt. Samt när inget får fastna i gummikompensatorn Teflon-lining finns även med FDA-godkännande på förfrågan.