Kompensatorer med dubbelbälg typ GDEPF

Kompensatorer med dubbelbälg används när man har stora problem med stomljud i samband med pumpar och ventiler, för att ta upp stora rörelser och underlätta montage. Då kompensatorerna har två veck istället för ett kan installationen ha en vinkel på 20-30° och kompensatorerna har mycket större rörelseupptagning än kortare längder. 
Slangkompaniets kompensatorer Typ GDEPF klarar de vanligast förekommande medierna. Standard är EPDM, men det går att få fram med Nitrilgummi eller Neoprengummi
Våra EPDM-kompensatorer har normalt sett elförzinkade flänsar som standard.
Om annan ytbehandling eller annat material önskas säg till vid förfrågan/ order.