Monterings- och skötselanvisning gummikompensatorer

Lagring

Gummikompensatorer förvaras svalt, mörkt och torrt.


Underhåll

Kompensatorerna kontrolleras årligen och bytes vid ev sprickbildningar eller andra synliga defekter.


Montering

Se till att motflänsar är beskaffade på ett sådant sätt att inte gummits tätytor skadas.
Använd nedanstående åtdragningsförfarande till skruvarna som dras åt korsvis. För

    att få rätt anläggning används momentnyckel.

Efterdra alla skruvar efter att kompensatorn varit i drift någon timme.
Se till att inga vassa kanter från verktyg eller annat skadar bälgen.
Skruvar monteras så att skruvskallen hamnar mot bälgen och muttern på

    motflänsens sida..

 

Inbyggnadsmått

Kompensatorns maximala utdragning, hoptryckning eller avvinkling får

    inte överskridas. Maxvärdena kan inte kombineras.

Kompensatorn ska inte utsättas för torsion, dvs vridas.

 

Undertryck/ Vakuum

Vid större undertryck riskerar kompensatorn att sugas ihop vilket  också kan

uppstå vid kraftiga tryckfall. Slangkompaniet tillhandahåller syrafasta vakuumringar.

Vakuumringar ska fabriksmonteras.

 

Höga tryck/ Tryckstötar

I de fall högre tryck uppstår konstant eller intermittent, (tillfälligt), och det inte finns möjlighet

att förankra rören bör slaglängdsbegränsare användas. Dessa tillbehör tillhandahålles av

Slangkompaniet och kan eftermonteras.

 

 Vid intilliggande heta arbeten- tex svetsarbeten

Se till att kompensatorerna är täckta- de ska inte utsättas för vare sig hög värme eller UV-strålning.

UV-strålning från svetsning påverkar kompensatorns driftslängd. Speciellt gäller detta NBR-gummi.

 

Omgivande miljö

Kompensatorn ska inte byggas in med isolering.

Damm och smuts gör att kompensatorn torkar ut och därmed får förkortad livslängd.

 

Media

Tillse att kompensators innergummi är anpassat till det som går igenom densamma.

Grundläggande är att EPDM inte klarar oljor och fetter och att NBR, (=Nitril), inte ska ha syra som media.

Viton klarar de flesta medier, dock ej oljor, fetter och fluorföreningar.

Hypalon är avsett för syror.

Stäm av med Slangkompaniet i tveksamma fall.

Montering av gummikompensatorer med unionkopplingar

Lagring

Gummikompensatorer förvaras svalt, mörkt
och torrt.

Underhåll

Kompensatorerna kontrolleras årligen och
bytes vid
ev
sprickbildningar eller andra synliga defekter.

Montering

Se till att det endast är kronmuttern (den stora muttern), som rör sig vid åtdragningen.

Kompensatorns kopplingar måste dras åt hårt för att de ska hålla tätt. 

Om de andra delarna rör sig, dvs vrides, riskerar gummikompensatorns tätytor att vridas sönder.

 

Utgå från delade kopplingar, se till att gängorna får ett korrekt ingrepp så att inte gängan

drar snett, dra för hand tills kopplingen sitter hårt mot gummikroppen.
Dra sedan med verktyg 1/2-3/4 varv. Totalt ska minst två varv vara i ingrepp.

 

Detta kan både visa sig direkt och efter ett tags användning. Felet kan visa sig genom att produkten läcker någonstans på bälgkroppen genom att mediat kryper in mellan gummi-skikten i tätytanAlternativt kan den förstås läcka i tätytan.

Se även till att bälgkroppen inte hamnar snett i förhållande till kopplingarna så att den kläms sönder.

Efterdra båda kompensatorns kopplingar efter att den varit i drift någon timme.

Se till att inga vassa kanter från verktyg eller annat skadar bälgen.

Inbyggnadsmått

Kompensatorns maximala utdragning, hoptryckning eller avvinkling får inte överskridas. Maxvärdena kan inte kombineras.

Kompensatorn ska inte utsättas för torsion, dvs vridas.

Undertryck/ Vakuum

Vid större undertryck riskerar kompensatorn att sugas ihop vilket  också kan uppstå vid kraftiga tryckfall. Konsultera Slangkompaniet.


Höga temperaturer

Angivna tryckvärden gäller vid rumstemperatur. Om arbetstemperaturen ligger mellan 50 och 70 °C

minskas max arbettryck med 25%. Ex arbetstrycket (WP) är angivet till 10 Bar som ska reduceras med

25%, vilket ger 7.5 Bar. Om tillåtet arbetstryck är 10 Bar och arbetstemperaturen är 70-100 °C minskas

maxtrycket med 40%, vilket ger Max tillåtet arbetstryck ca 6 Bar.)

 

Vid intilliggande heta arbeten- tex svetsarbeten

Se till att kompensatorerna är täckta- de ska inte utsättas för vare sig hög värme eller UV-strålning.

UV-strålning från svetsning påverkar kompensatorns driftslängd. Speciellt gäller detta NBR-gummi.

 

Omgivande miljö

Kompensatorn ska inte byggas in med isolering.

Damm och smuts gör att kompensatorn torkar ut och därmed får förkortad livslängd.

 

Media

Tillse att kompensators innergummi är anpassat till det som går igenom densamma.

Grundläggande är att EPDM inte klarar oljor och fetter och att NBR, (=Nitril), inte ska ha syra som media.

Viton klarar de flesta medier, dock ej oljor, fetter och fluorföreningar.

Hypalon är avsett för syror.

Fråga Slangkompaniet i tveksamma fall.