PVC-slang med stålspiral

Sug- och tryckslang för transport av vatten, slam, pulver, granulat,
livsmedel med mera. (max alkoholhalt 28%). En kraftig och slitstark
slang med st
ålspiral, vilken kan användas för att undvika statisk
elektricitet.
Konstruktion
Inv
ändigt: Transparent slät gift-, smak- och luktfri livsmedelskvalitet av PVC
Armering: Helinb
äddad stålspiral
Utv
ändigt: Transparent slät gift-, smak- och luktfri livsmedelskvalitet
av PVC
Temperaturomr
åde: -5 grader C – +65 grader C 

Ev tekniska förändringar kan utföras utan föregående förvarning.