Rörändar

Rörändar går att få i olika material:

  • Rostfritt

  • Kolstål

  • Koppar

Om ej annat anges levereras ISO-dimensioner
på rören, dvs tum-mått. Ange annars exakt
ytterdiameter i beställningen. För kopparrör
används flera rördimensioner till samma slang.
I de fall rörändarna används som muffar anges
att de ska ha ett givet innermått.
Om röret ska ha vinkel, (tex 90°), eller
behöver ha en viss längd anges
detta i beställningen.