Cryogenkopplingar (LNG)

Vad är Cryogenkopplingar (LNG)?

LNG- (Liquefied Natural Gas) och cryogenkopplingar används för att säkerställa en säker och effektiv anslutning av metallslangar som transporterar naturgas i flytande form. Dessa kopplingar är kritiska för att hantera höga tryck och låga temperaturer som är typiska för LNG-applikationer.

Egenskaper och Fördelar

  • Hög säkerhet: Utformade för att hantera extremt låga temperaturer och höga tryck, vilket minimerar risken för läckage och olyckor.
  • Korrosionsbeständighet: Tillverkade av rostfritt stål eller andra högkvalitativa material för att motstå korrosion.
  • Enkel installation: Designade för snabb och enkel installation samt demontering för underhåll.

Användningsområden

  • Transport av LNG: Säker transport av flytande naturgas över långa sträckor.
  • Förvaring och distribution: Kopplingar för tankar och cisterner som lagrar LNG.