Tekniska uppgifter

REAKTIONSKRAFTER:
Rörens fästpunkter måste beräknas för att klara kompensatorns reaktions- krafter (se separat blad). Om det inte finns möjligheter att fixera rören (se installation) kan man t ex använda en tryckbalanserad kompensator.

BÄLGMATERIAL:
Våra standardkompensatorer har bälgkropp av rostfritt stål SS 2337 eller SS 2333 (AISI 321 eller 304) alternativt syrafast SS 2343 (AISI 316). Vi tillhandahåller även kompensatorer i andra material såsom exempelvis SMO254, InconelIncolloy och Avesta 253 MA. 

FLÄNSAR:
Slangkompaniet lagerför flänsar enligt DIN-standard i tryckklasserna PN6, PN10 och PN16 och av kolstål (obehandlat eller galvat) eller syrafast SS 2343 AISI 316). Både fasta och vridbara flänsar med krage finns i lager. Vi kan även montera flänsar av rostfritt stål SS 2337 alternativt SS 2333 (AISI 321 eller 304), 
siluminflänsar mm. 

RÖRSTOSAR:
Kompensatorerna levereras normalt med 
svetsändar i kolstål av tryckkärlskvalitet 
eller syrafast stål SS 2343 (AISI 316). 
Dessutom finns rostfria rör SS 2333 
(AISI 304), kopparrör mm. 

INSTALLATION:
Vid montering av metallkompensatorer måste man beakta att de ofta måste förspännas (se separat blad). Rören ska styras upp i sidled. 

Första styrningen ska sitta maximalt tre rördimensioner från kompensatorn men inte så nära att den hindrar dess rörelse. Andra styrningen ska sitta 14 rördimensioner från den första. 

BESTÄLLNINGSUPPGIFTER:
Vid beställning anges: dimension, arbetstryck, temperatur- område. Rörlängd mellan fasta in- spänningar alternativt slaglängd anges.
Dessutom bör media, samt typ av anslutning och material i dessa
speciceras. Ange även om innerrör önskas.