Flexibla lösningar

Specialutföranden

För radiella och laterala rörelser (ibland tillsammans med axiella) används universalkompensatorer. Dessa kan vi snabbt tillverka tack vare våra bälgkroppar.

 Slangkompaniet lagerlägger bälgkroppar för att vara extra flexibla. Dessa kan förses med anslutningar efter önskemål; i form av fasta eller vridbara flänsar och svetsändar av valfri längd.

Om det är svårt eller omöjligt att fixera och styra rören kan vi ta fram tryckbalanserade kompensatorer.

För att kompensatorn inte ska gå över sin maximala rörelseförmåga monteras dragstänger som begränsar dess rörelser.