Tekniska data Vitonkompensator (för aggressiva media)

Våra Nitrilkompensatorer har normalt sett varmgalvaniserade flänsar, klass C4 som standard. 
Stäng meny