Installationsdata

– Första styrning ska sitta max tre rördimensioner från kompensatorn. Tillse att den inte hindrar kompensatorns rörelseförmåga

– Andra styrning ska sitta 14 rördimensioner från dem första

– Fixpunkter kan sitta var som helst på rörsträckan. De kan även  sitta istället för en styrning

 

Kontrollera installationen under drift periodiskt. Titta efter ev yttre åverkan att kompensatorn inte har några skador.

 

Se till att vecken är parallella och att kompenstorn sitter rakt