Förspänning axialkompensatorer

Slangkompaniets kompensatorer levereras, om ej annat överenskommits ospända, dvs de får tryckas ihop lika mycket som de får dras ut.
Nedan följer exempel på hur man räknar fram kompensatorns längd vidInstallationstillfället. Utvidgningskoefficient kolstål 0.0121
 Installationsexempel: Kompensator DN 100 
Slaglängd:  +/-40 mm
Leveranslängd: 200 mm
Rörlängd mellan fasta inspänningar: 40 meter
Max temperatur: 120 ° C
Min temperatur: 0 ° C
Temperaturangivelserna ger temperaturskillnad: 120 ° C
Total expansion 40(m)x120 (tempskillnad)x0.0121: 58 mm
Installationstemperatur: 20 ° C
Kompensatorn  ska klara att dras ut så mycket som röret krymper till vid 0 ° C och detta är 40×20, (skillnad mellan montagetemperatur och minimitemperatur) x0.0121: 10 mm
Kompensatorn  ska klara att komprimeras så mycket som röret expanderar till vid 120 ° C och detta är 40×100,(skillnad mellan montagetemperatur och maxtemperatur) x0.0121: 48 mm
Montagelängd 200+40-10 230 mm
Utnyttjande av tillåten slaglängd 10+48 mm 58 mm
Extra kapacitet 80,(=+/-40), -58 mm 12 mm
Om man väljer att dela detta på hälften för komprimering och hälften för expansion så blir det 12mm/2 6 mm
Installationslängd 200+40-10-6 224 mm
Kompensatorns kortaste installerade längd 176 mm
Kompensatorns längsta installerade längd 234 mm
När kompensatorns installationstemperatur är lägre än driftstemperaturen ska den i de allra flesta fall dras ut.