Tekniska data Nitrilkompensator (NBR)

Våra nitrilkompensatorer har normalt sett varmgalvaniserade flänsar, klass C4 som standard

Tekniska data kompensator för livsmedel (Vit NBR)

Våra Livsmedelskompensatorer har normalt sett varmgalvaniserade flänsar, klass C4 som standard.
Stäng meny