Stålkompensatorer/Metallkompensatorer

Tekniska Uppgifter

Reaktionskrafter, installation, bälgmaterial, flänsar, beställningsuppgifter, rörstosar.

Installationsdata

Styrningar, fixpunkter mm.

Flexibla lösningar

Specialutföranden mm.

Tryckklass: PN 2,5 och PN 16.
Obs! Andra mått, tryckklasser och material finns på lager. 

Alla mått är i mm om ej annat anges.

Stålkompensatorer, allmänt kallade metallkompensatorer används främst för att ta upp termisk expansion i rörens längdriktning och kallas då axialkompensatorer. En kompensator kan även användas för att ta upp helt andra rörelser som tex för att kompensera sjunkande markpartier. Sådana kompensatorer

Brukar då bli av typen lateralkompensatorer, men kan även vara axialkompensatorer. En metallkompensator kan användas i temperaturområde -265 grader C upp 700 grader C i standard material och ännu varmare om man använder värmebeständiga stålsorter.

Metallkompensatorer tar upp termisk expansion, andra typer av rörelser och vibrationer. 
En kompensator underlättar montage och är helt diffusionstät, dvs de släpper inte igenom vare sig vätskor eller gaser. De klarar aggressiva media såsom alkalier.
Standardkompensatorerna är avsedda för arbetstryck  16 till bla fjärrvärmesystem och 2.5 Bar till avgassystem mm.
Vid högre temperaturer finns andra material att tillgå för att klara över 1000 °C och för bättre korrosionsbeständighet finns också andra material.
När det rör sig om lägre temperaturer tex flytande Oxygen eller Nitrogen rekommenderas motsv AISI 321, dvs rostfritt material framför syrafast.

Användningsområden

-Upptagning av termisk expansion
-Avvibrering
-Upptagning av radiella eller laterala rörelser i rörledningar eller vid maskiner.