Metallkompensatorer

Bild stålkompensator med fasta flänsar

Slangkompaniets metallkompensatorer används till applikationer med temperatur -262 – +700 °C. De tar upp vibrationer och termisk expansion. Metallkompensatorerna är helt diffusionstäta, dvs de släpper inte igenom vare sig vätskor eller gaser. De klarar aggressiva media såsom alkalier.

Metallkompensatorer används för att ta upp rörelser i rörsystem. I de allra flesta fall för att ta upp termisk expansion och företrädelsevis i rörledningars längdriktning. Våra vanligaste benämnes därför axialkompensatorer då de används för att ta upp rörelser i längsriktningen. Vi har naturligtvis även kompensatorer för att ta upp sidoförskjutningar (=lateralt) och vinkelavvikelser (=angulärt). Slangkompaniet tar snabbt fram en kompensator som passar aktuell applikation. Vi har bland annat ett modulsystem så att vi bygger ihop kompensatorer efter önskemål från lager. Vi tar fram från DN 10 till DN 3000 mm i olika tryckklasser.

Vi kan tillhandahålla kompensatorer med alla förekommande certifikat baserade på era behov, (från läcktestade produkter till CE-certifierade eller klassade av tex Lloyd´s, Veritas etc. 

Broschyrblad stålkompensatorer 120625