Flexibla rörkopplingar

Flexibel rörkoppling vinkel o S gul o naken

Flexibla rörkopplingar är ett alternativ då fasta rör inte går att använda. Till exempel vid brist av plats eller att det finns något i vägen. Kopplingarna är så pass flexibla att man med handkraft kan böja dem upp till 360°. Det går att böja ett antal gånger till max innan de går sönder. De tar dessutom upp tryckstötar och vibrationer.

De finns flexibla rörkopplingar i dimension DN 10 upp till DN 50. Längden går att anpassa, genom att dra ut den eller pressa ihop. Tryckområde som går att köra varierar mellan 2.5 till 12 bar beroende på dimension och om den är utdragen eller komprimerad.

De flexibla rörkopplingarna kan användas till vatten, ånga, baser och svaga syror samt t ex oljor. De flexibla rörkopplingarna klarar upp till 650°C.

Broschyrblad Flexibel rörkoppling