Flytt

Under senhösten har vi koncentrerat företaget genom att flytta lager och kontor till samma ställe. Vi finns nu på Vattenkraftsvägen 5, Stockholm. Flyttarna innebär för oss att vi kan jobba betydligt effektivare.